Přístroje

Přístroj se skládá z vlastního přístroje a drenážních návleků na horní nebo dolní končetinu. Návleky jsou vícekomorové, aby umožnily intermitentní drenáž končetiny. Princip činnosti spočívá v postupném nafukování jednotlivých komor drenážního návleku dle zadaného programu.

LYMFOVEN 7 je určen pro domácí léčbu. Jde k němu připojit jeden sedmikomorový návlek na dolní nebo horní končetinu. Vyrábí se ve dvou variantách a obě jsou částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami. (saz. VZP sk. 6, kódy 5000542-7, 5013361).

LYMFOVEN 14 dovoluje párové připojení sedmi i více-komorových návleků, párového návleku na horní končetiny, který zasahuje do oblasti axily a na rameno. K přístroji lze připojit i návlek na celou dolní polovinu těla – kalhoty. Je vyráběn ve dvou modifikacích.

Lymfoven 14S – rozšířená varianta o nastavení doby aplikace, lokální drenáže, rychlosti postupu tlakové vlny a tlakového gradientu.

Lymfoven 14K – tato varianta obsahuje vybavení jako předešlé přístroje a navíc je rozšířena o programovou sekvenci a čtečku čipových karet.

Základní drenážní programy jsou dva (drenáž z centra a drenáž z periferie):

– DRENÁŽ Z PERIFERIE postupně nafukuje jednotlivé komory návleku od prstů (dolní nebo horní končetiny) směrem ke kyčelnímu nebo ramennímu kloubu a tímto postupným tlakem usměrňuje tok přebytečné tekutiny z periferie směrem do středu těla.

– DRENÁŽ Z CENTRA je v souladu s postupem při manuální lymfodrenáži tzn. že nejdříve vyprazdňuje horní lymfatické cesty, které jsou potom schopny přijmout přebytečnou lymfu z perifernějších částí.

Kromě základních drenážních programů může být přístroj vybaven programem LOKALIZACE OBLASTI DRENÁŽE, který umožňuje drenovat jen určitou část končetiny dle potřeby pacienta a lékaře. Tuto lokální drenáž lze vymezit kdekoliv na končetině a v libovolné délce. S výhodou se dá aplikovat u lokálních otoků způsobených např. úrazem nebo v případech kdy je nutno uvolnit místně ztuhlé otoky.

Přínosem v přístrojové terapii otoků je možnost volby TLAKOVÉHO GRADIENTU na končetině, který lépe vystihuje fyziologii končetiny a podle našich poznatků je i pro pacienta příjemnější. Velikost tlakového gradientu lze libovolně nastavit v rozsahu od nulového poklesu, kdy je hodnota tlaku stejná ve všech komorách nafukovaného návleku až po cca 50% pokles tlaku, kdy v první komoře nafukovaného návleku je 100% hodnota tlaku a v každé další nafukované komoře tlak postupně klesá až poslední komora nafukovaného návleku dosahuje jen 50% hodnoty tlaku první komory.

Volba NASTAVENÍ DOBY APLIKACE umožní uživateli předem nastavit dobu trvání drenáže. Po uplynutí nastavené doby přístroj zvukovým signálem oznámí ukončení drenážní procedury, dokončí cyklus a vyfoukne návlek.

Další možností je volba RYCHLOSTI POSTUPU TLAKOVÉ VLNY. Lékař si může vybrat a dle indikace aplikovat rychlejší nebo pomalejší tlakovou vlnu po končetině.

Nová verze programového vybavení přístrojů Lymfoven nazvaná PROGRAMOVÁ SEKVENCE umožňuje automatické provádění jednotlivých původně samostatných drenážních programů v programové sekvenci za sebou bez zásahu obsluhy. K těmto programovým sekvencím lze přiřadit různé parametry drenáže a uložit je do paměti. Tyto pak zůstávají zachovány i po vypnutí přístroje. Programová sekvence je navíc u přístroje Lymfoven 14K doplněna o čtečku čipových karet, která snímá data z vložené čipové karty a tlaková vlna se řídí parametry, které jsou na ní uložené.

Celý systém programového vybavení přístroje nabízí uživateli široký způsob použití dle jeho potřeb od mechanického nastavení parametrů přes programování vlastních procedur až po spuštění přístroje pomocí čipové karty. Chod přístroje se stal plně automatizovaný a mikroprocesor na základě vstupních dat sám řídí tlakovou vlnu postupující po končetině.

Drenážní návleky jsou zhotoveny z omyvatelného materiálu a opatřeny suchými zipy. Na přání zákazníka mohou být vybaveny molitanovým inlayem, který rovnoměrněji rozloží drenážní tlak na celé končetině. Návleky se dají snadno dezinfikovat. Kromě standartních drenážních návleků na horní a dolní končetinu nabízíme i drenážní návlek na stehna a hýždě ( tzv. kraťasy ), návlek na horní končetinu zasahující do axily a na rameno a návlek na celou dolní polovinu těla (tzv. kalhoty).